Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Wichury

Ochrona przed wichurami sprowadza się do zabezpieczenia obywateli i ich mienia oraz usunięcia skutków

Wichury (silne wiatry i huragany) - występują powodowane najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym.

Przed wystąpieniem wichury

 • Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą jak postępować w czasie huraganu oraz naucz ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
 • Opracuj plan komunikowanie się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
 • Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

Podczas wichury

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania. Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

 • zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne elementy budynku;
 • upewnij się, czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku;
 • zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu;
 • usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr);
 • uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogłyby narobić szkód (porwane przez wiatr);
 • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła - jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece;
 • sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki;
 • przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji, tj. dokumenty, odzież żywność, wartościowe rzeczy;
 • nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu - ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru. Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi. Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie. Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 • wyrusz tak szybko, jak to tylko możliwe;
 • opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu, wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom;
 • zawiadom kogoś poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz;
 • zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.

Po wichurze

 • Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
 • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
 • Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
 • Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:

 • służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji,
 • pogotowie energetyczne, gazowe, inne
do góry