Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/aktualnosci_strazy
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności Straży Miejskiej

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Informuję, że na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przystępujemy w województwie śląskim do realizacji akcji promującej aplikację STOP COVID ProteGO Safe. Aplikaja to obok noszenia maseczki, zachowywania dystansu i dbania o higienę, kolejny element ochrony przed koronawirusem.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o włączenie się do działań promujących aplikację  STOP COVID ProteGO Safe poprzez zamieszczenie na Państwa stronach internetowych i mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) linku do strony https://www.gov.pl/web/protegosafe , tak aby informacja dotarła do jak najszerszego grona odbiorców.   

PRZYPOMINAMY O TREŚCI ART. 116 KW

Art. 116. [Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów]

§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo

- nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 i 1a zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków albo decyzji.

POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM !

Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1

tel. 32/415 2650, 32/419 0642, 32/419 0643, 32/415 1888,

fax 32/419 0659

Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu

 506 477 557

Bezpłatna infolinia o możliwościach pomocy osobom bezdomnym dla całego Województwa Śląskiego, nr całodobowy

 987

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:

                       997 - POLICJA

                       986 - STRAŻ MIEJSKA

                       999 - POGOTOWIE RATUNKOWE

                       112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

Ponadto na terenie Raciborza działają następujące instytucje, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać bezpośrednią pomoc:

Schronisko Dla Bezdomnych "Arka N" prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”,  ul. Wiejska 18 A w Raciborzu  tel. 32 415 51 69

Ogrzewalnia prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", ul. Wiejska 18a w Raciborzu tel. 32 415 51 69, czynna od godz. 18:00 do godz. 8:00 !

Akcja "Zima 2020/2021"

W okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Zima 2020/2021", której celem jest egzekwowanie od właścicieli obowiązku uprzątnięcia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu!

17 sierpnia 2020 r. ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna ph.: "Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny", zainicjowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, która potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Akcja została stworzona w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w woj. śląskim - wysokim wskaźnikiem zakażeń społęczności lokalnej wirusem SARS-CoV-2 i ma na celu przypomnienie społeczeństwu, jak ważne jest przestrzeganiepodstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa w ograniczaniu rozprzestrzeniania się zakażen wirusem SARS-CoV-2.

Na potrzeby przedsięwzięcia została opracowana ulotka informacyjna, która oprócz informacji, ma budzić do refleksji wyceny zdrowia własnego i innych. Wręczony "mandat zaufania" ma przypominać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach użyteczności publicznej, zachowaniu odległości od innych osób min. 1,5 m. oraz prawidłowej higieny rąk. Akcja będzie realizowana na terenie całego województwa śląskiego przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Akcja "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"

W okresie od 20 sierpnia do 27 listopada 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczna droga do szkoły", której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz zapoznanie ich z podstawowymi zasadami pozwalającymi unikać różnego rodzaju zagrożeń.  

Informacja !

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu wznowiła swoje funkcjonowanie w normalnym trybie. Mając na względzie bezpieczeństwo obywateli prosimy podczas wizyt w Straży Miejskiej o stosowanie powszechnie obowiązujących środków ochronnych w postaci maseczech.

Akcje Straży Miejskiej:

Akcja "BEZPIECZNY wakacje 2020"

W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczne Wakacje 2020", której celem jest zwiększenie w okresie wakacyjnym poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez między innymi obserwacje dzikich kąpielisk, miejsc przebywania dzieci i młodzieży, obserwacje dworców PKP i PKS oraz prowadzenie prelekcji w klubach osiedlowych.

Akcja "BEZPIECZNY PLAC ZABAW"

W okresie od 18 do 30 czerwca 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczny Plac Zabaw", której celem jest eliminowanie potencjalnych zagrożen dla dzieci, występujących na placach zabaw, w postaci np. niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń służących do zabawy.

Akcja "Masz psa - Masz obowiązek"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Masz psa - Masz obowiązek", której celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu przez psy terenów użytku publicznego oraz eliminowanie zagrożeń dla ludzi ze strony psów pozostających bez nadzoru. 

Akcja "Bezdomni"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezdomni", której celem jest, szczególnie w okresie zimowym, udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy przez osoby bezdomne, które wyrażą wolę skorzystania z niej. 

Akcja "Dzikie wysypiska"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Dzikie wysypiska", której celem jest zapobieganie tworzeniu się nielegalnych miejsc wysypywania odpadów, zanieczyszczaniu terenów użytku publicznego, gruntów polnych i lasów oraz ujawnianie sprawców wysypywania odpadów w miejscach do niedozwolonych.

Akcja "Bezpieczny Rowerzysta"

W okresie od stycznia  do grudnia 2020 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezpieczny Rowerzysta", której celem jest eliminowanie niebezpiecznych zachowań ze strony kierujących rowerami oraz przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego.