Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Miasto Racibórz w grudniu 2019 r. przystąpiło do prac nad utworzeniem w Mieście Racibórz parku kulturowego. Głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości o posiadanym bogatym dziedzictwie ponad 8-wiekowego Raciborza oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta. Na sesji rady Miasta Racibórz 26 kwietnia 2023 r. odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwały o parku kulturowym w Raciborzu. Uchwała nie została podjęta — dziesięciu radnych głosowało za przyjęciem, dziesięciu przeciw i jeden wstrzymał się od głosu.

Pszczyńskie inspiracje

2021-07-08

 

W dniu 7 lipca 2021 r. przedstawicielki zespołu ds. parku kulturowego Urzędu Miasta w Raciborzu, Ewa Klimaszewska i Maria Olejarnik, w ramach wymiany doświadczeń spotkały się z przedstawicielkami Urzędu Miejskiego w Pszczynie gdzie również trwają prace nad utworzeniem parku kulturowego.


Na zdjęciu pszczyńska miejska konserwator zabytków Beata Sarnecka-Uziałko, architekt miejski Raciborza Ewa Klimaszewska, I Zastępca Burmistrza Pszczyny Barbara Sopot-Zembok, raciborska miejska konserwator zabytków Maria Olejarnik oraz naczelnik wydziału urbanistyki i architektury Anna Krzystolik.

Zaprezentowane zostały sukcesy pszczyńskie w próbach uporządkowania przestrzeni miejskiej w centrum (w Pszczynie w 2018r. weszło w życie zarządzenie dotyczące zasad działania oraz wyglądu ogródków gastronomicznych na Rynku). Pszczyński rynek jest przykładem przestrzeni, w której z sukcesem wprowadzono drzewa w gruncie w centrum miasta. Teraz może się stać inspiracją do projektu "nowego" Rynku w Raciborzu.

Urzędniczki z Raciborza wykonały zdjęcia przeprowadzonych niedawno w Pszczynie remontów a także przykładowych dobrych rozwiązań umieszczonych w zabytkowym centrum szyldów i ogródków gastronomicznych. Przedyskutowano również procedurę związaną z porządkowaniem centrum oraz wymieniono się doświadczeniami ze współpracy z przedsiębiorcami.

Zdjęcia z pszczyńskiego centrum oraz więcej informacji o zmianach jakie w nim zaszły zaprezentujemy w osobnym artykule.

Artykuł powstał w ramach prac nad utworzeniem parku kulturowego.

do góry