Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Straż Miejska/Aktualności Straży Miejskiej

Aktualności Straży Miejskiej

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym:

  • Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz koordynuje Osrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1

tel. +48 32 415 26 50, +48 32 419 0642, +48 32 419 0643, +48 32 415 1888,

fax +48 32 419 0659

  • Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu - +48 506 477 557
  • Bezpłatna infolinia o możliwościach pomocy osobom bezdomnym dla całego Województwa Śląskiego, nr całodobowy - 987
  • W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:

112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

986 - STRAŻ MIEJSKA

  • Ponadto na terenie Raciborza działają następujące instytucje, gdzie osoby bezdomne mogą uzyskać bezpośrednią pomoc:

Schronisko dla Bezdomnych Arka N prowadzone przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”,  ul. Wiejska 18 A w Raciborzu  tel. +48 32 415 51 69

Ogrzewalnia prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", ul. Wiejska 18a w Raciborzu tel. +48 32 415 51 69, czynna od godz. 18:00 do godz. 8:00

 

Akcje Straży Miejskiej:

  • Akcja "Masz psa - Masz obowiązek"

W okresie od stycznia  do grudnia 2023 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Masz psa - Masz obowiązek", której celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu przez psy terenów użytku publicznego oraz eliminowanie zagrożeń dla ludzi ze strony psów pozostających bez nadzoru. 

  • Akcja "Bezdomni"

W okresie od stycznia  do grudnia 2023 r. Straż Miejska w Raciborzu prowadzi akcję "Bezdomni", której celem jest, szczególnie w okresie zimowym, udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy przez osoby bezdomne, które wyrażą wolę skorzystania z niej. 


 

do góry