Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/invest_in_raciborz/potencjal_gospodarczy
Drukuj grafikę : tak / nie

Potencjał gospodarczy

Dynamiczny rozwój

Stabilny rynek pracy, dostęp do wykwalifikowanych kadr i utrzymywany od lat status silnego ośrodka gospodarczego, w którym rozwijają się i osiągają sukces innowacyjne przedsięwzięcia lokują Racibórz w czołówce perspektywicznych miast w Polsce i Europie. Ilość i różnorodność zachęt oraz ulg dla przedsiębiorców sprawiają, że obecny czas jest najlepszym na zdecydowane działanie. W Raciborzu funkcjonują znane w Polce i za granicą spółki, m.in.: Sunex S.A. , RAFAKO S.A., ZPC Mieszko.

 Sektory „wysokiej szansy” 

 RACIBÓRZ

Władze miasta aktywnie monitorują lokalny rynek chcąc ułatwić inwestorom decyzję o ulokowaniu inwestycji na terenie Raciborza.

Przemysł i branża medyczna

Mając na uwadze tradycje Raciborza związane od lat z produkcją i przemysłem oraz biorąc pod uwagę preferencje wyboru kierunku kształcenia wśród uczniów raciborskich szkół średnich, zawodowych i uczelni wyższych oraz bogatą ofertę terenów inwestycyjnych, dostępność instrumentów wspierających rozwój biznesu oraz zaangażowanie lokalnych władz w proces wspierania przedsiębiorczości, miasto stwarza doskonałe warunki do rozwoju działalności w sektorach przemysłowym i medycznym.

Turystyka, hotelarstwo i gastronomia

Lokalizacja miasta przy drogach krajowych, wojewódzkich i bliskość autostrady A1, A4 oraz czeskiej D1, mnogość połączeń transportu publicznego (kolej, autobusy dalekobieżne), a przede wszystkim malownicze położenie sprawiają, że Racibórz jest odpowiednim terenem do rozwoju biznesu w sektorze turystyki i rekreacji. Na terenie miasta znajdują się liczne, czasem kilkuset-etnie atrakcje turystyczne, m.in. Zamek Książąt Raciborskich, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rezerwat przyrody „Łężczok” czy inne tereny zielone również objęte programem „Natura 2000”. Stanowi doskonałą bazę wypadową do organizacji wycieczek wokół doliny górnej Odry czy po Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej i jej okolicach, będąc także miejscem godnym rozważenia dla inwestycji w branżę hotelarską i gastronomiczną.

Logistyka i transport

Położenie w południowo-zachodniej części Polski, nieopodal granicy z Republiką Czeską i ważne z gospodarczego punktu widzenia włączenie w obszar Subregionu Zachodniego Polski Zachodniej, a także duża ilość przedsiębiorstw (w tym przemysłu i firm produkcyjnych) stwarza szansę na rozwój biznesu w ramach sektorów logistyki i transportu. Nie bez znaczenia jest tu także bardzo dobrze rozwinięta w mieście sieć dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych, a także potencjał turystyczny miasta i regionu.

Województwo ŚLĄSKIE

Analizy, których przedmiotem było województwo śląskie wykazują, że sektorami, w których należy upatrywać wysokiej szansy biznesowej są: motoryzacja, BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych, tj.: księgowość, IT czy obsługa klienta), high-tech oraz turystyka.

Więcej o możliwościach, jakie województwo śląskie otwiera przed turystyką można znaleźć na stronie internetowej http://www.slaskie.travel/.

Z kolei więcej informacji na temat możliwości i szans biznesowych na Śląsku można znaleźć na platformie internetowej Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora http://www.rcoi.pl/pl/opis_regionu/sektory_wysokiej_szansy/.

Potencjał infrastrukturalny

 Infografika przedstawiajaca mocne strony Raciborza

Informacje na temat instytucji okołobiznesowych świadczących usługi stwarzające możliwości do optymalnego rozwoju biznesu można znależć TUTAJ


Zaktualizowano: 2017-06-07