Projekty i inwestycje unijne
 • Język migowy
 • BIP

Recykling tworzyw sztucznych i metali

Recykling aluminium polega na wykorzystaniu aluminium (pozyskanego po przetopieniu odpadów aluminiowych) do produkcji zupełnie nowych artykułów (opakowań) aluminiowych.

Recykling tworzywa sztucznego (plastiku) polega na wykorzystaniu go (odzyskanego polichlorku winylu, polietylenu, polistyrenu, poliwęglanu oraz polipropylenu) do produkcji zupełnie nowych produktów.

Segregacja aluminium

Prawidłowa segregacja metali i tworzyw sztucznych - opis w treściSegregacja wstępna następuje już w gospodarstwach domowych, a następnie aluminium wyrzucane jest wraz tworzywami sztucznymi do oddzielnych pojemników lub worków w kolorze żółtym.
Ponieważ złomowiska chętnie skupują ten surowiec wtórny nie tylko od firm, korzystne jest jego wysegregowanie.

Po zebraniu odpadów aluminiowych następuje ich oczyszczenie i segregacja, ponieważ opakowania oraz przedmioty wytworzone z aluminium mogą być bardzo różnorodne.

Pierwszym etapem jest identyfikacja zanieczyszczeń np. piasek, inne metale, etykiety oraz farby oraz ich oddzielenie.

Dopiero tak przygotowane oraz rozdrobnione odpady aluminiowe mogą zostać przetopione w celu wykonania odlewów zupełnie nowych elementów.

Segregacja plastiku

Segregacja wstępna następuje już w gospodarstwach domowych, a następnie tworzywa sztuczne wyrzucane są wraz z metalami do oddzielnych pojemników lub worków w kolorze żółtym.

Jak każdy odpad przeznaczony do recyklingu, tworzywa sztuczne w pierwszej kolejności muszą zostać oczyszczone z zanieczyszczeń (metal, papier, klej itd).

Tak zgromadzone oczyszczone tworzywa kierowane są do sortowni, gdzie zostaną podzielone ze względu na swój skład, właściwości oraz stopień zanieczyszczeń nie do usunięcia.

Po segregacji odpady przekazane są do powtórnego wykorzystania.

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale wrzucamy

Opakowania z tworzyw sztucznych – butelki po napojach, butelki po płynach do prania i mycia, opakowania po artykułach spożywczych i kosmetykach, opakowania ze styropianu, folia, reklamówki, nakrętki, puszki metalowe po konserwach, puszki aluminiowe po napojach, kapsle, zakrętki słoików, folia aluminiowa, złom stalowy i metale kolorowe, zabawki i elementy zabawek, kartoniki typu TetraPack po sokach, mleku itd.,

Do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale nie wrzucamy

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kalkulatory, zabawki elektroniczne, strzykawki, igły, pieluchy jednorazowe, baterie i akumulatory, nie opróżnione opakowania po lekach, farbach, lakierach, olejach i innych zanieczyszczeń substancjami niebezpiecznymi.

Aluminium jako surowiec

Aluminium jest bardzo cennym surowcem do nieograniczonego ilościowo wykorzystania wtórnego. Przetwarzane aluminium nie traci swoich właściwości, natomiast złoża boksytu (rudy aluminium), niezbędnego do jego otrzymania nie odnawiają się, grożąc ich całkowitemu wyczerpaniu.

Wykorzystanie wtórne aluminium niesie za sobą szereg zalet:

 • mniej odpadów na wysypisku
 • mniejsze koszty wytworzenia nowych opakowań aluminiowych
 • mniejsze zanieczyszczenie wody i powietrza
 • oszczędność złóż boksytu, które się nie odnawiają
 • przetwarzane aluminium nie traci na jakości – w pełni zachowuje swoje właściwości
 • recykling jednej tony aluminium = oszczędność czterech ton boksytu

Tworzywa sztuczne jako surowiec

Tworzywa sztuczne bardzo dobrze nadają się do recyklingu, praktycznie każde z nich nadaje się do wielokrotnego odzysku - szacuje się, że do 10 razy. Ponieważ tworzywa sztuczne znajdują się w większości otaczających nas przedmiotów (zabawki, naczynia, worki, opakowania itp) przyczyniają się do wytwarzania ogromnych ilości odpadów. Poza ograniczeniem ilości składowanych odpadów, recykling tworzyw sztucznych ma wiele innych zalet:

 • redukcja emisji CO2
 • ochrona gleby i powietrza zanieczyszczanego szkodliwymi związkami powstającymi w procesie rozpadu tworzyw sztucznych
 • mniej odpadów na wysypisku, plastik rozkłada się setki lat
 • 35 butelek plastikowych = 1 bluza polarowa
do góry