Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Selektywna zbiórka

Wstępna segregacja odpadów następuje już w Państwa gospodarstwach domowych. To bardzo ważny etap odzysku surowców wtórnych, który znacznie zwiększa wydajność dalszego ich odzyskiwania.

Na terenie Raciborza obowiązuje system segregacji odpadów z podziałem na frakcje. W każdym przypadku stosowane są pojemniki lub worki w określonych kolorach:

Ponadto na terenie Raciborza funkcjonuje również system zbiórki odzieży i tekstyliów. Zbędna, nieużywana odzież również obuwie, koce, pościele, wełna i inne tkaniny zbierane są w specjalnych pojemnikach rozmieszczonych na terenie całego Raciborza.

Segregacja odpadów w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej

  • W zabudowie wielorodzinnej zastosowano system gniazd segregacyjnych, w ramach którego w 165 punktach ustawiono ponad 600 sztuk kolorowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Jest to system miejski i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.
  • W zabudowie jednorodzinnej mieszkańcy zbierają selektywnie odpady w kolorowych workach. Trzy rodzaje worków żółty, niebieski i zielony odpowiadają kolorystyce dzwonów oraz rodzajom odpadów jakie należy w nich gromadzić. Prowadzony jest również system zbiórki odpadów zielonych.

 Worek zielony - szkło Worek źółty - metale i tworzywa sztuczne Worek niebieski - papier

Zobacz informacje o recyklingu w ramach selektywnej zbiórki odpadów:

do góry