Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Bezdomni

Informujemy, że w Raciborzu przy ul. Wiejskiej 18a znajduje się Dom Dla Bezdomnych "Arka N" prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza"

LOGO TĘCZA

tel.: +48 32 415 51 69

tel.: +48 32 417 85 56

 

Pod tym samym adresem Stowarzyszenie "Tęcza" prowadzi również noclegownię czynną w godzinach 18:30 - 8:00

DO NOCLEGOWNI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO OSOBY TRZEŹWE ! ! !

Pomoc bezdomnym na terenie Gminy Racibórz koordynuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu,
ul. Sienkiewicza 1

tel. +48 32 415 26 50+48 32 419 06 42+48 32 419 06 43

Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu, tel. +48 506 477 557

Bezpłatna infolinia o możliwościach pomocy osobom bezdomnym dla całego Województwa Śląskiego:  800 100 022

W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na numery alarmowe:

  • 997 - Policja
  • 986 - Straż Miejska
  • 999 - Pogotowie Ratunkowe
  • 998 - Straż Pożarna
  • 112 - Służby Ratownicze
do góry