Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Jak zgłosić interwencję

Zdjęcie telefonuInterwencje można zgłaszać telefonicznie:

  • dyżurnemu Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem alarmowym986 od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 - 21:30
  • lub pod nr tel.: +48 32 755 06 06

Informujemy, że rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane !

Interwencje można zgłaszać osobiście:

  • w Straży Miejskiej przy ul. Króla Stefana Batorego 6, od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 - 21:30

Interwencję można zgłosić poprzez Elektroniczny System Informacji Miejskiej Elektroniczny System Informacji Miejskiej

 

do góry