Obowiązki właścicieli posesji:

Odpady, ścieki, porządek na posesji:Nieprawidłowo składowane odpady budowlane.

Patrole Straży Miejskiej od lat kontrolują gospodarkę odpadami na posesjach na terenie miasta i stale ujawniają pewne nieprawidłowości. Dotyczy to przede wszystkim pozbywania się w sposób niezgodny z prawem odpadów o dużych gabarytach takich jak lodówki, stare meble, itp., wyrzucania gruzu oraz odpadów ciekłych (ścieki) gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach).

Śmieci wyrzucone w krzaki.Obowiązki właścicieli nieruchomości:

(to także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu) zostały określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwale Rady Miasta Racibórz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

     

Wycinanie drzew i krzewów:

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad dokonywania wycinki drzew i krzewów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz.

Wycinanie drzew i krzewów

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H