Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Piesi

Pieszy na drodze:

Zasady ruchu pieszych na drogach publicznychi w strefach zamieszkania reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym w rozdziale 2 pt. Ruch pieszych. Uprawnienia strażników miejskich do kontroli ruchu pieszych zawarte są w art. 129b ust. 2 pkt. 2 ppkt. c tejże ustawy.

Przestrzeganie przepisów zawartych w tym akcie prawnym jest bardzo ważne - zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy liczba samochodów poruszających się po drogach jest bardzo duża, co powoduje zwiększenie zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu - z tego właśnie powodu strażnicy miejscy (i nie tylko) kładą duży nacisk na egzekwowanie przestrzegania przez obywateli przepisów prawa o ruchu drogowym.

Przechodzenie przez jezdnię bez zachowania należytej ostrożności - zwłaszcza w miejscu do tego nie przeznaczonym - może kosztować Cię zdrowie i wiele cennego czasu (pobyt w szpitalu i rehabilitacja często trwają bardzo długo), albo nawet życie.

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny:

Apelujemy do wszystkich osób poruszających się pieszo, aby zadbali o to, by być widocznym na drodze.
Zapadający zmrok, opady deszczu lub śniegu, mgła itp. powodują, że piesi - zwłaszcza ubrani w ciemne ubrania - są mało widoczni na drodze.

Dlatego właśnie każdy pieszy, a zwłaszcza dziecko, który porusza się w takich warunkach, szczególnie w miejscach słabo oświetlonych, powinien - dla własnego bezpieczeństwa - posiadać elementy odblaskowe, pozwoli to kierowcom pojazdów odpowiednio wcześnie dostrzec pieszego, co z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu tragedii.

do góry