Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Rowerzyści

Zachowanie na drodze rowerzystów i motorowerzystów:

Zasady ruchu rowerów i motorowerów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym Uprawnienia strażników miejskich do kontroli ruchu motorowerów i rowerów są zawarte w art. 129b ust. 2 pkt. 2 ppkt. b tejże ustawy.

Przestrzeganie przepisów zawartych w tym akcie prawnym jest bardzo ważne - zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy liczba samochodów poruszających się po drogach jest bardzo duża, co powoduje zwiększenie zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu - z tego właśnie powodu strażnicy miejscy (i nie tylko) kładą duży nacisk na egzekwowanie przestrzegania przez obywateli przepisów prawa o ruchu drogowym.

W artykule 2 wspomnianej ustawy znajdują się definicje roweru i motoroweru:

  • ust. 47: rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem

  • ust. 46: motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Ważny zapis znajduje się w tym samym artykule, w ust. 18 - mówi on, że za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej, co powoduje, że osoba spełniająca wymienione warunki sposób jest traktowana jako pieszy, czyli obowiązują ją przepisy przewidziane dla ruchu pieszych.

Ponadto warto wiedzieć, że jako motorower może być również zarejestrowany quad pod warunkiem, że spełnia definicję motoroweru odnośnie pojemności silnika i osiąganej prędkości - wtedy kierowca takiego pojazdu jest traktowany jak osoba kierująca motorowerem.

Kierowców rowerów i motorowerów obowiązują zasady opisane dla ruchu innych pojazdów w prawie o ruchu drogowym. Warto też pamiętać, że rowerzystów i motorowerzystów - tak samo jak kierowców innych pojazdów - dotyczy art. 87 kodeksu wykroczeń i art. 178a kodeksu karnego. Przepisy szczególne dotyczące kierowców rowerów i motorowerów znajdują się w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny:

Apelujemy do wszystkich osób, które poruszają się na rowerach po drogach, aby zadbali      o to, by być dobrze widocznym na drodze.
Warunki atmosferyczne takie jak np. opady deszczu lub śniegu, mgła itp. jak również zapadający zmrok, powodują, że rowerzyści - zwłaszcza ubrani w ciemne ubrania - są mało widoczni na drodze.

Dlatego też każdy rowerzysta, a zwłaszcza dziecko, który porusza się w takich warunkach, głównie w miejscach słabo oświetlonych, powinien - dla własnego bezpieczeństwa - posiadać elementy odblaskowe (np. paski odblaskowe naszyte na ubranie, kamizelki). Pozwoli to kierowcom innych pojazdów odpowiednio wcześnie dostrzec rowerzystę, co z pewnością przyczyni się do uniknięcia wielu tragedii.

do góry