Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

Administratorzy nieruchomości

Obowiązki administratorów nieruchomości:

Obowiązki administratorówPatrole Straży Miejskiej od lat kontrolują gospodarkę odpadami na posesjach na terenie miasta i stale ujawniają pewne nieprawidłowości. Dotyczy to przede wszystkim pozbywania się w sposób niezgodny z prawem różnego rodzaju odpadów takich jak lodówki, stare meble, itp., wyrzucania gruzu oraz odpadów ciekłych (ścieki) gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach).

 

Obowiązki administratorów nieruchomości (jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zostały określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwale Rady Miasta Racibórz w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Racibórz. Za niestosowanie się do postanowień tam zawartych grozi kara grzywny do 5 000 zł. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyStraż Miejska przypomina, że w myśl zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym każdy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu – do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu.

 

W myśl wyżej wymienionej ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: "biorę nowe – zostawiam stare", np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę.

Wycinanie drzew i krzewów:

Wycinanie drzew i krzewówW celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad dokonywania wycinki drzew i krzewów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz. 

 

 

do góry