Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2015 - Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do (..)

2015 - Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców

Nazwa zadania:
"Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców"

Miejsce realizacji:
ul. Żółkiewskiego (obok Przedszkola nr 26)

Okres realizacji:
15.04.2015 r. - 18.12.2015 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
116 000,00 zł

Główny cel:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, stworzenie miejsca integracji mieszkańców i spotkań młodzieży

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza reprezentowanych przez p. Tomasza, p. Piotra  i p. Dorotę, w dniach 15.04.2015 r. - 18.12.2015 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców".

Mieszkańcy Raciborza, a konkretniej mieszkańcy ulic Żółkiewskiego, Zamoyskiego, Chodkiewicza i Czarnieckiego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny Pomocna Dłoń i Miejskim Klubem Zapaśniczym Unia Racibórz  zainicjowali budowę siłowni pod chmurką wraz z wiatą,  w ramach inicjatywy lokalnej. Realizację projektu poparło wiele osób, lokalne firmy, stowarzyszenia i spółdzielnia mieszkaniowa.

Wkład w realizację zadania po stronie wnioskodawcy stanowilo usunięcie drzewek i krzewów wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych,  kampania promocyjna, prace ziemne, roboty brukarskie, przygotowanie terenu,zakup materiałów: piasek, zaprawa cementowa,zakup (lub pozyskanie od sponsora) i montaż   lamp oświetleniowych, kamery monitoringu, ławek, stojaka na rowery oraz wiaty drewnianej. Po stronie Miasta Racibórz pozostał zakup i montaż urządzeń siłowni pod chmurką i urządzeń do streetworkoutu oraz ogrodzenie terenu.

Trud włożony w realizację projektu przynosi już efekty, nawet późnym wieczorem lub podczas niesprzyjającej pogody, okoliczni mieszkańcy chętnie korzystają z urządzeń i doskonalą swoją sprawność fizyczną.

8 zdjęć

Siłownia pod chmurką

do góry