Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2018 - Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia (..)

2018 - Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Nazwa zadania:
"Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości"

Miejsce realizacji:
Siłownia pod chmurką z wiatą dostosowaną do spotkań mieszkańców przy ul. Zółkiewskiego między pawilonem handlowym, a Przedszkolem nr 26.

Okres realizacji:
03.04.2018 r. - 15.10.2018 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
11 000 zł

Główny cel:
Wykorzystanie ważnej uroczystości historycznej w promocji kultury fizycznej.

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza w dniach 03.04.2018r. - 15.10.2018r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości".

Głównym celem zadania było wzbudzenie aktywności w lokalnej społeczności oraz wykorzystania ważnej uroczystości historycznej w promocji kultury fizycznej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 80 uczestników, w tym z Opola, Warszawy i Rybnika, którzy podnosili rangę rywalizacji. Każdy z uczestników otrzymał koszulkę oraz bidon, znowu najlepsi otrzymali puchary oraz nagrody w postaci bonów. Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy medyczni. Organizacja zawodów skłoniła mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz przeciwdziałała niepożądanym zjawiskom społecznym takim, jak stres, agresja, alkoholizm.

W ramach pracy społecznej przeprowadzono akcję informacyjną oraz promującą zadanie, przygotowano plakat informacyjny, program oraz regulamin zawodów. Zapewniono pomoc wolontariuszy w przygotowaniu zawodów.

Miasto Racibórz w ramach niniejszego zadania zakupiło komplet startowy, tj. koszulki oraz bidony. Ponadto ufundowane zostały nagrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa współfinansowano opiekę medyczną.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej w każdym wieku, ponadto stanowiła ciekawą imprezę sportową, wpływającą na lepszą sprawność w stawach oraz dotleniającą płuca wysiłkiem na świeżym powietrzu.

20 zdjęć

Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

do góry