Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!

Nazwa zadania:
"Siłownia zewnętrzna "Wesoła Dolina"

Miejsce realizacji:
Działka nr 314 w Raciborzu – Sudole pomiędzy ulicami Czynu Społecznego a Wojnowicką

Okres realizacji:
31.03.2021 r. - 20.12.2021 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 37 000 zł

Główny cel:
 Stworzenie miejsca do integracji i aktywnego wypoczynku

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 31.03.2021 r. - 20.12.2021 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Siłownia zenętrzna "Wesoła Dolina".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac wykonano prace ziemne tj. przygotowano teren pod montaż siłowni oraz nawieziono i utwrdzono frez asfaltowy zagęszczarką. Ponadto wnioskodawcy ułożyli agrotkaninę, ktorą uzyskali w ramach darowizny oraz maty przyostowe. Prace zakończono nasadzeniami roślin oraz uporządkowaniem terenu. Łącznie na realizację zadania poświęcili 209 godzin. Miasto Racibórz zapłaciło za wykonanie projektu zagospodarowania terenu siłowani, dostawę wraz z fundamentowaniem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz za zakup mat przyrostowych.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do stworzenia miejsca integracji mieszkańców. Miejsce to dodatkowo zachęca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H