Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2019 - Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 (..)

2019 - Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice

Nazwa zadania:
"Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice"

Miejsce realizacji:
  Boisko LKS 07 Markowice, przy "Łężczoku", ul. Bolesława Chrobrego

Okres realizacji:
19.08.2019 r. - 12.11.2019 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
14 000 zł

Główny cel:
  Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem LKS 07 Markowice, w dniach 19.08.2019 r. - 12.11.2019 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac zabezpieczono teren, wywieziono ziemię, i szlam z odwiertu dokonanego na potrzeby montażu studni, wyrównano teren po zakończeniu robót. Ponadto dowieziono wodę do odwiertu. Miasto Racibórz zapłaciło za wykonanie odwiertu oraz zakup i montaż pompy do studni głębinowej. 

W ramach realizacji zadania Wnioskodawca w dniach 19-20 października zorganizował „Festyn wodny”. W zawodach, w ramach festynu, udział wzięlo około 50 uczestników będących m. in. zawodnikami LKS 07 Markowice. Przygotowano tory przeszkód i boiska do gier a także poczęstunek. Rozdano dyplomy i balony dla uczestników oraz uporządkowano teren po festynie. Licznie przybyli rodzice dopingowali swoje pociechy. Organizacja zawodów w trakcie festynu skłoniła dzieci i młodzież do aktywnego spędzenia czasu wolnego. W trakcie zawodów dzieci i młodzież byli pod opieką trenerów i osób dorosłych. Ostatecznie postanowiono zaliczyć na poczet wnioskodawcy wkład w wysokości 4340,00 zł co stanowi ponad 30% wartości zadania.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej wśród osób w każdym wieku, ponadto stanowiła ciekawą imprezę sportową. Studnia głębinowa zapewni odpowiednie nawodnienie boiska oraz umożliwi dzieciom i młodzieży rozgrywanie meczów również w suchym okresie roku poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości nawilżonego podłoża dla piłkarzy.

5 zdjęć

Inicjatywa lokalna "Wykonanie studni głębinowej na boisku LKS 07 Markowice"

5 zdjęć
do góry