• Język migowy
  • BIP

2018 - Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni gości na LKS Studzienna

Nazwa zadania:
"Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni gości na LKS Studzienna"

Miejsce realizacji:
teren LKS Studzienna, działka nr 753/98

Okres realizacji:
21.03.2018 r. – 15.10.2018 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
19 000 zł

Główny cel:
Stworzenie warunków do utrzymania odpowiedniego stanu higieny w pomieszczeniu

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza w dniach 21.03.2018r. – 15.10.2018r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni gości na LKS Studzienna".

W ramach zadania zostały wykonywane prace związane z demontażem urządzeń sanitarnych, kucie ścian i posadzek. Przeprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Następnie  wykonywano prace wykończeniowe w tym malowanie pomieszczenia oraz montaż urządzeń i elementów wyposażenia.

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił w głównej mierze wkład pracy społecznej, polegającej na wykonaniu czynności demontażowych i instalacyjnych.

Miasto Racibórz w ramach realizacji zadania zakupiło materiały i wyposażenie niezbędne do wyremontowania łaźni oraz zapewniło wywożenie gruzu.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do dostosowania obiektu do obecnych standardów, jak również poprawy wizerunku klubu w oczach gości z  innych klubów sportowych.

6 zdjęć

Przywrócenie stanu technicznego pomieszczenia łaźni gości i gospodarzy na LKS Studzienna

6 zdjęć
do góry