Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2014 - Wymiana stolarki okiennej w Katolickiej (..)

2014 - Wymiana stolarki okiennej w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu - Sudole

Nazwa zadania:
"Wymiana stolarki okiennej w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu - Sudole"

Miejsce realizacji:
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu - Sudole, ul. Kornela Makuszyńskiego 1

Okres realizacji:
28.11.2014 r. - 29.12.2014 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
26 000,00zł

Główny cel:
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie kosztów jego ogrzewania

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców dzielnicy Sudół reprezentowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Dzielnicy Sudół, w dniach 28.11.2014 r. - 29.12.2014 r., miała miejscie realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej  w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu - Sudole".

W związku z tym, iż wniosek wpłynął do Urzędu pod koniec roku, po zakwalifikowaniu go do realizacji, niezwłocznie przystąpiono do realizacji zadania. Po dokonaniu formalności przystapiono do prac i całe zadanie polegające na wymianie okien, zrealizowano zaledwie w 3 dni.

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywał i nadzorował Robert Ciemienga będący właścicielem Firmy Usługi Remontowo – Budowlane „ROBERT” Robert Ciemienga. Udział w pracach pod nadzorem p. Ciemiengi wzięło 11 osób, które przepracowałyłącznie 205 roboczogodzin. W ramach wkładu wnioskodawca wykuł z muru stare ramy okienne i podokienniki okienne oraz odbił tynki, po zamontowaniu nowych okien uzupełnił tynki oraz dwukrotnie pomalował ściany farbami emulsyjnymi, przy czym materiały zakupił we własnym zakresie, wykonał prace porządkowe oraz oddał do utylizacji odpady poremontowe a także wykonał dokumentację fotograficzną z realizacji zadania.

Po stronie Miasta Racibórz pozostał zakup 24 szt. okien obustronnie białych, oraz sfinansowanie ich montażu, prowadzenie nadzoru budowlanego oraz kontroli merytorycznej poprawności przebiegu zadania.

Kończąc realizację projektu Miasto Racibórz ufundowało tablicę pamiątkową, zaś Prezydent Miasta Racibórz wręczył Stowarzyszeniu Rozwoju Dzielnicy Sudół i Firmie Usługi Remontowo - Budowlane "ROBERT" Robert Ciemienga podziękowania za pracę i zaangażowanie w wykonywane zadanie.

19 zdjęć

Wymiana stolarki okiennej w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Raciborzu - Sudole

do góry