Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2019 - Zawody w formule cross games - V edycja 2019 r.

2019 - Zawody w formule cross games - V edycja 2019 r.

Nazwa zadania:
"Zawody w formule cross games - V edycja 2019 r."

Miejsce realizacji:
  ul. Zamkowa 4 (teren lodowiska przy OSiR)

Okres realizacji:
04.05.2019 r. - 30.08.2019 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
17 000 zł

Główny cel:
  Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom społecznym takim jak stres, agresja.

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza w partnerstwie z Miejskim Klubem Zapaśniczym "Unia" w dniach 04.05.2019 r.-30.08.2019 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Zawody w formule cross games - V edycja 2019 r."

Głównym celem zadania było promowanie aktywności fizycznej wśród lokalnej społeczności oraz przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom społecznym takim jak stres, agresja. W zawodach wzięło udział blisko 80 uczestników, w tym z Opola, Warszawy i Rybnika, którzy podnosili rangę rywalizacji. Ponadto zawody obserwowało wielu mieszkańców Raciborza, którzy aktywnie kibicowali zawodnikom. Każdy z uczestników otrzymał koszulkę oraz kubek z logo zawodów, a także posiłek regeneracyjny i napój energetyczny. Najlepsi otrzymali puchary oraz nagrody w postaci bonów. Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy medyczni. Organizacja zawodów skłoniła mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu wolnego.

W ramach pracy społecznej przeprowadzono akcję informacyjną oraz promującą zadanie, przygotowano plakat informacyjny, program oraz regulamin zawodów. Zapewniono pomoc wolontariuszy w przygotowaniu zawodów. Wnioskodawcy pozyskali sponsora, który ufundował 80 posiłków regeneracyjnych dla każdego z uczestników. Ponadto wnioskodawcy we własnym zakresie przewieźli na miejsce i rozstawili sprzęt sportowy niezbędny przy organizacji zawodów.

Miasto Racibórz w ramach niniejszego zadania zakupiło komplet startowy, tj. koszulki oraz kubki z logo zawodów. Ponadto opłaciło wydruk plakatów i ulotek oraz ufundowało nagrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa zapewniło także opiekę medyczną.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej w każdym wieku, ponadto stanowiła ciekawą imprezę sportową, wpływającą na lepszą sprawność w stawach oraz dotleniającą płuca wysiłkiem na świeżym powietrzu.

8 zdjęć

Inicjatywa lokalna "Zawody w formule cross games - V edycja 2019 r.

do góry