Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2021 - Wymiana bramy bocznej garażu

Nazwa zadania:
"Wymiana bramy bocznej garażu"

Miejsce realizacji:
Budynek LKS-u Studzienna, ul. Urbana 5a

Okres realizacji:
31.03.2021 r. - 31.08.2021 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 9 000 zł

Główny cel:
Zwiększenie funkcjonalności budynku

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem LKS Studzienna, w dniach 31.03.2021 r. - 31.08.2021 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wymiana bramy bocznej garażu".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac zdemontowano starą bramę, wykonano odpowiednie pomiary oraz zamonotowano nową bramę. Ponadto wnioskodawcy skuli betonowy próg oraz przeprowadzili prace wykończeniowe. Łącznie na realizację zadania poświęcili 118 godzin. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup bramy segmentowej.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do zwiększenia funkcjonalności budynku LKS-u Studzienna.

1 zdjęcie

Wymiana bramy bocznej garażu

1 zdjęcie
do góry