• Język migowy
  • BIP

2023 - Koncert dobroczynny VOLTAGE

Nazwa zadania:
„Koncert dobroczynny VOLTAGE”

Miejsce realizacji:
Sala widowiskowa Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu,
przy ul. Fryderyka Chopina 21

Okres realizacji:
29.08.2023 r. – 20.10.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 9 400 zł

Główny cel:
koncert charytatywny, zbiórka publiczna

Przed podpisaniem umowy Inicjator zrobił rozeznanie: nawiązał współpracę z przedsiębiorstwem, zajmującym się obsługą akustyczną, skontaktował
się z Beneficjentami, przygotował projekty materiałów graficznych oraz nawiązał współpracę z Raciborskim Centrum Kultury. Po tych działaniach przekazano informację o organizowaniu wydarzenia.


W dniu 29.09.2023 r. podpisano umowę, a Miasto Racibórz zaakceptowało przygotowane wcześniej materiały promocyjne. Na początku września Inicjator zamówił terminal płatniczy, utworzył wydarzenie na Facebooku oraz zgłosił zbiórkę publiczną. Dnia 12.09.2023 r. zamówiono bukiety w kwiaciarni oraz zlecono druk plakatów i ulotek. Kilka dni później rozpoczęło się doręczanie zaproszeń na koncert, następnie Inicjator zwrócił się z prośbą do Miasta Racibórz o zawarcie umowy licencyjnej. Dnia 23.09.2023 r. rozpoczęto promocję wydarzenia. Zawarto umowy ubezpieczenia NNW oraz OC, a następnie przyjęto regulamin licytacji charytatywnej i umożliwiono darczyńcom dokonywanie darowizn za pośrednictwem rachunku bankowego.


Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem był koncert, który odbył się 30.09.2023 r. Celem koncertu była zbiórka publiczna, a jej beneficjentem była rodzina, której synowie chorują na genetyczną chorobę, powodującą zanik mięśni.

 

32 zdjęć

Koncert dobroczynny VOLTAGE

Koncert dobroczynny VOLTAGE

do góry