Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2022 - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

2022 - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa zadania:
"Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej"

Miejsce realizacji:
Boisko sportowe Ludowego Klubu Sportowego Brzezie, ul. Brzeska 54a, Racibórz

Okres realizacji:
10.05.2022 r.– 11.08.2022 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 26 000 zł

Główny cel:
Wymiana ławek wokół boiska sportowego

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 10.05.2022 r. – 11.08.2022 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac zdemontowano siedziska drewniane, a następnie za pomocą wynajętej koparki usunięto betonowe podpory siedzisk, co pozwoliło uzyskać dodatkowe miejsce dla montażu nowych ławek. Następnie przygotowano teren – wyrównano oraz zasypano istniejące otwory po starych podporach. Kolejnym krokiem było wykonanie nowych otworów za pomocą wynajętej wiertnicy oraz montaż nowych stelaży. Ostatnimi etapami było uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach oraz wysianie łąki kwietnej. Wnioskodawcy udało się wynająć nieodpłatnie świder zimny oraz koparkę. Łącznie na realizację zadania poświęcono 143 godziny. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup ławek.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do zwiększenia estetyki miejsca oraz zwiększyła komfort korzystania z obiektu sportowego.

3 zdjęcia

Inicjatywa lokalna "Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej"

3 zdjęcia
do góry