Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Inicjatywa lokalna Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej 2017 - Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie

Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie

 

Nazwa zadania:
"Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie"

Miejsce realizacji:
Siłownia pod chmurką przy ul. Żółkiewskiego w Raciborzu


Okres realizacji:
22.02.2017 r. - 26.06.2017 r.


Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
5 000,00zł


Główny cel:
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, wykorzystanie ważnej uroczystości historycznej w promocji kultury fizycznej

 

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza aktywnych fizycznie, zainteresowanych crosstreningiem, w dniach 22.02.2017 r. - 26.06.2017 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie".

W ramach zadania, przez kilka miesiący organizowano zawody, które odbyły się w dniu 18 czerwca w godzinach 9:00-16:00 na terenie siłowni pod chmurką przy ul. Żółkiewskiego w Raciborzu.

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił w głównej mierze wkład pracy społecznej. W ramach prac przeprowadzono akcję informacyjną i promującą zadanie, przygotowano także plakat informacyjny. Trener crossfitu przygotował opis i regulamin zawodów oraz zestaw konkurencji podlegających ocenie. Przygotowano także profesjonalny pokaz crossfitu. Podczas zawodów wolontariusze przygotowywali poszczególne konkurencje oraz dbali o komfort i bezpieczeństwo uczestników. Ponadto wnioskodawcom udało się pozyskać sponsora, który ufundował poczęstunek dla uczestników.

Miasto Racibórz zakupiło koszulki dla uczestników z informacją "Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800- lecie". Ponadto ufundowane zostały puchary. Zgodnie z obowiazującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa Maisto Racibórz zapewniło opiekę medyczną.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej w każdym wieku. Otwarta forma crosstreningu dała możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu przez różne grupy wiekowe. Wprowadziła element profilaktyki dotyczący przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom społecznym jak stres, agresja, alkoholizm lub wycofanie społeczne. Przeprowadzenie zawodów w roku jubileuszowym, włączyło grupę mieszkańców do świętowania 800-lecia nadania praw miejskich. Wydarzenie wpłynęło korzystnie na promocję zachowań prospołecznych. Wśród beneficjentów znaleźli się nie tylko uczestnicy zawodów, ale także dzieci i okoliczni mieszkańcy, którzy chcieli zobaczyć jak wygląda trening crossfit.

 

Zawody dla raciborzan w formule crosstreningu, 800 kilogramów na 800-lecie

3 sierpień 2017 19 zdjęć

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H