• Język migowy
  • BIP

 2017 - Sztuka kształci, wychowuje, bawi

Nazwa zadania:
"Sztuka kształci, wychowuje, bawi"

Miejsce realizacji:
Zamek Piastowski w Raciborzu

Okres realizacji:
22.02.2017 r. - 05.06.2017 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
15 000,00 zł

Główny cel:
Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych, szerzenie kultury        i sztuki wśród mieszkańców Raciborza

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza zainteresowanych występami Teatru Amatorskiego "Na Zamku", w dniach 22.02.2017 r. - 05.06.2017 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Sztuka kształci, wychowuje, bawi".

W ramach zadania, na terenie Zamku Piastowskiego w Raciborzu w dniach od 3 kwietnia do 17 maja br. odbywały się warsztatyoraz próby dla aktorów Teatru Amatorskiego "Na Zamku". W dniu 21 maja, na dziedzińcu Zamku Piastowskiego rozstawiona została scena, na której aktorzy biorący udział w realizacji zadania wystawili widowisko z cyklu "Z biesiadą przez świat", pn. "Poemat dla Hiszpanii". Widowisko zobaczyło około 600 mieszkańców Raciborza.

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił wkład pracy społecznej. Aktorzy wraz z prowadzacą, uczestniczyli w warsztatach i próbach w formie wolontariatu. Widowisko zostało wystawione przez aktorów nieodpłatnie. Miasto Racibórz opłaciło nagłośnienie widowiska oraz zakupiło stroje hiszpańskie wykorzystane podczas przedstawienia.

Czynne uczestnictwo w zajęciach teatralnych było dla wolontariuszy swoistą terapią. Udział w tego typu wydarzeniach uczy, kształci, bawi i wychowuje. Występujące osoby nagrodzone zostały gromkimi brawami. Realizacja zadania pn. „Sztuka kształci, wychowuje, bawi” poprzez organizację widowiska z cyklu „Z biesiadą przez świat” pn. „Poemat dla Hiszpanii” przyczyniła się do podkreślenia znaczenia Miasta Racibórz. Zarówno osoby występujące jak i licznie zgromadzona widownia, wyraziły chęć uczestnictwa w podobnych wydarzeniach.

20 zdjęć

Sztuka kształci, wychowuje, bawi

do góry