Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2019 - Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu

2019 - Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu

Nazwa zadania:
"Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu"

Miejsce realizacji:
Przedszkole nr 11 przy ul. Jana 20 w Raciborzu

Okres realizacji:
21.03.2019 r. - 29.11.2019 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
  20 000 zł

Główny cel:
Edukacja i rozwój najmłodszych mieszkańców Raciborza

Na podstawie wniosku złożonego przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola nr 11 w Raciborzu, w dniach 21.03.2019 r. - 29.11.2019 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne. W ramach prac odbudowano obudowę magazynku na narzędzia konserwatora, znajdującego się pod balkonem grupy "Smerfy". Przygotowano teren pod montaż huśtawek poprzez wykopanie i wyrównanie strefy bezpiecznej oraz nawiezienie 4t ziemi. Największą wykonaną przez Wnioskodawców pracą było wykonanie z własnych materiałów wiaty na rowery. Podczas realizacji zadania Wnioskdoawcy współpracowali z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej, a także lokalnymi przedsiębiorcami tj. firmami: OstrógNet, CleanConsulting Aleksandra Jakubowska, Wydawnictwo  Wag-Tech Ryszard Hahn. Ponadto Wnioskodawcy nawiązali współpracę z Nadleśnictwem Rudy Raciborskie, które to przekazało materiały do prowadzenia zajęć ekologicznych oraz dwie sadzonki drzew, które dzieci zasadziły w przedszkolnym ogrodzie. Zorganizowano także zbiórkę elektrośmieci. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup i montaż huśtawek typu gondola wraz z nawierzchnią bezpieczną piaskową.

Inicjatywa lokalna była dobrą okazją do integracji mieszkańców dzielnicy. Rezultatem pracy jest zaspokojenie potrzeb najmłodszych Raciborzan. Inicjatywa korzystnie wpłynęła na relacje i integrację rodziców, opiekunów i osób związanych z przedszkolem. Ważnym aspektem jest podniesienie bazy rekreacyjnej placówki a także poprawa bezpieczeństwa poprzez utworzenie miejsca na odstawianiearowerków (dzieci nie będą już zastawiać ciagów komuniakcyjnych swoimi rowerkami). Niewątpliwie inicjatywa ta była bardzo wartościowa i wniosła wiele dobrego w podniesienie jakości życia mieszkańców.

19 zdjęć

Szczęśliwe dzieciaki w radosnym przedszkolu

do góry