• Język migowy
  • BIP

2023 - Zielone sąsiedztwo

Nazwa zadania:
"Zielone sąsiedztwo"

Miejsce realizacji:
Teren przy ul. Łąkowej 10 i 12

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 31.10.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 7 000 zł

Główny cel:
Wprowadzanie zieleni w mieście

Realizację zadania rozpoczęto od wyboru roślin w szkółce przy ul. Bogumińskiej. Odbiór roślin oraz ziemi miał miejsce dnia 02.06.2023 r. W tym dniu również rozpoczęto przygotowanie terenu pod inwestycję (wykaszanie, porządkowanie, przekopanie terenu). Rozpoczęto również sadzenie drzew
i krzewów. Następnego dnia posadzono winorośla, miskanty, pierisy i berberysy. W dniu 06.06.2023 r. zabezpieczono rośliny siatką. Dnia 17.06.2023 r. wykopano dziury pod katalpy, a ich sadzenie odbyło się w dniu 28.06.2023 r. Dnia 04.07.2023 r. zabezpieczono drzewa palikami. Kilka dni później uprzątnięto plac z pozostałej ziemi. W dniu 17.09.2023 r. odebrano jabłonkę ze szkółki, którą zasadzono kilka dni później.

W ramach realizowanego zadania Inicjator zadeklarował wkład w postaci pracy społecznej. Mieszkańcy zaangażowali się w zadanie poprzez podjęcie szeregu prac, których wykonanie potwierdzają karty pracy załączone do sprawozdania złożonego w dniu 14.11.2023 r. Prace polegały m.in. na odpowiednim przygotowaniu terenu, odbiorze roślin oraz ich sadzeniu.

Zgodnie z umową Miasto Racibórz zakupiło rośliny, ziemię oraz podpory do drzew.

41 zdjęć

Zielone sasiedztwo 2023

Inicjatywa lokalna zielone sasiedztwo 2023

 

 

do góry