Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2017 - Wystawa 800 lat historii Raciborza w dokumencie (..)

2017 - Wystawa 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym

Nazwa zadania:
"Wystawa 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym"

Miejsce realizacji:
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

Okres realizacji:
01.04.2017 r. - 20.11.2017 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
40 000,00zł

Główny cel:
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza reprezentowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum w dniach 01.04.2017 r. - 20.11.2017 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą " Wystawa 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym ".

Wystawa odbyła się na terenie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu w dniu 28 września 2017 r. w ramach 800-lecia nadania praw miejskich miastu Racibórz. Podczas wernisażu miała miejsce również prezentacja książki Sławomiry Krupy pt. „Z dokumentem przez dzieje, Raciborskie archiwa i archiwalia”.  

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił wkład pracy społecznej. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Archiwum dokonali kwerendy tematycznej, przygotowali materiały ikonograficzne, teksty na wystawę i do publikacji oraz zajęli się  organizacją dnia otwartego. Miasto Racibórz Zakupiło system wystawienniczy typu OMEGA oraz druk wystawy na planszach
Uczestnictwo w niniejszym wydarzeniu przyczyniło się do zwiększenia świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Uczestnikami warsztatów byli zaproszeni goście m.in. Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk oraz zainteresowani kulturą raciborzanie.

14 zdjęć

Wystawa 800 lat historii Raciborza w dokumencie archiwalnym

do góry