Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2017 - Amatorskie rozgrywki piłki siatkowej

Nazwa zadania:
"Amatorskie rozgrywki piłki siatkowej"

Miejsce realizacji:
Sala gimnastyczna SP18 przy ul. Ocickiej 52
Sala gimnastyczna G3 przy ul. Żorskiej 2
Hala Sportowa OSiR przy ul. Łąkowej

Okres realizacji:
17.02.2017 r. - 03.08.2017 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
26 000,00 zł

Główny cel:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza w dniach 15.02.2017 r. - 03.08.2017 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Amatorskie rozgrywki piłki siatkowej".

W ramach zadania, w dniach 19.02, 5.03, 19.03, 26.03, 9.04, 23.04, 30.04 rozegrano 7 kolejek rozgrywek siatkarskich w salach gimnastycznych SP18 i G3. W dniu 13 maja 2017r. rozegrano turniej finałowy w Hali Sportowej OSiR przy ul. Łąkowej. Rozgrywki kobiet zakończyły się zwycięstwem drużyny Pivexin Akademia Fitness, natomiast wśród mężczyzn najlepsi okazali się zawodnicy drużyny Leśna Perła. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowej dyplomy i puchary oraz piłki, zaś najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. W dniu 27 maja odbyły się 2 mecze pokazowe  z udziałem gwiazd siatkówki m.in. Sebastiana Świderskiego, Jakuba Popiwczak, Dawida Gunia, oraz zaproszonych gości m.in. Prezydenta Miasta Racibórz Mirosława Lenka oraz Wicestarosty Raciborskiego Marka Kurpis. Po zakończonym pokazie  wszyscy zostali zaproszenie na poczęstunek do Pałacyku Rafako S.A., który dzięki uprzejmości firmy udostępniony został nieodpłatnie.

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił w głównej mierze wkład pracy społecznej. W ramach prac przygotowywano sale do rozgrywek oraz sprzątano je po zakończonych meczach, sędziowano i protokołowano mecze, przygotowano dyplomy i podziękowania, przygotowano i wydawano posiłki dla zaproszonych gości. Wnioskodawcy udało się pozyskać sponsora, który ufundował nagrody dla zwycięskich drużyn oraz najlepszych zawodników, co podniosło planowaną wartość wkładu Wnioskodawcy.

Miasto Racibórz za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji Opłaciło sale gimnastyczne SP18 i G3, udostępniło halę sportową OSiR przy ul. Łąkowej, zakupiło siatkę oraz puchary, statuetki i medale, opłaciło produkcję broszur informacyjnych,  opłaciło przeprowadzenie turnieju finałowego oraz imprezy XX-lecia RLPS.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej w każdym wieku.  Wśród beneficjentów znaleźli się nie tylko uczestnicy zawodów, ale także dzieci i okoliczni mieszkańcy, którzy chcieli popatrzeć na rozgrywane mecze siatkówki.

do góry