• Język migowy
  • BIP

2023 - Odnowienie świetlicy LKS Studzienna

Nazwa zadania:
"Odnowienie świetlicy LKS Studzienna"

Miejsce realizacji:
 Budynek Ludowego Klubu Sportowego Studzienna przy ul. Urbana 5a w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 31.08.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 15 000 zł

Główny cel:
Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej Raciborza

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem Ludowego Klubu Sportowego Studzienna, w dniach 18.04.2023 r. – 31.08.2023 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Odnowienie świetlicy LKS Studzienna".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach pracy społecznej podjęto szereg czynności zmierzających do wykonania remontu tytułowej świetlicy. Zaangażowani mieszkańcy z końcem kwietnia br. rozpoczęli prace od demontażu starych elementów boazerii oraz lamp, wyniesienia mebli ze świetlicy. Na początku czerwca rozpoczęto prace związane z gruntowaniem i szpachlowaniem ścian oraz sufitu. Założono narożniki i siatki przeciw pęknięciom, zabezpieczono okna oraz wyszlifowano ściany i sufit. Następnie pomalowano całe pomieszczenie. Mieszkańcy wywiązali się także z realizacji punktu dot. zielonej inicjatywy lokalnej poprzez wykonanie nowych nasadzeń roślin, kwiatów w donicach oraz drzewek. Ostatnim dniem prac był 30 czerwca br., kiedy to finalnie posprzątano pomieszczenie wyremontowanej świetlicy.

Roboczogodziny zostały zaliczone łącznie w wysokości 168 godzin.

Wkład Miasta Racibórz w realizację zadania polegał na zakupie paneli podłogowych wraz z usługą ich położenia na łącznej powierzchni 104 m2. Miasto zakupiło także drzwi wewnętrzne (2 sztuki) oraz potrzebne do remontu materiały malarskie.

Realizacja powyższego zadania publicznego poprawiła estetykę świetlicy i z pewnością została doceniona przez lokalną społeczność oraz sportowców korzystających z budynku klubu.

7 zdjęć

Odnowienie świetlicy LKS Studzienna 2023

Odnowienie świetlicy LKS Studzienna 2023

do góry