• Język migowy
  • BIP

2023 - Bezpieczna droga do przedszkola

Nazwa zadania:
"Bezpieczna droga do przedszkola"

Miejsce realizacji:
 Teren Przedszkola Nr 14 przy ul. Słonecznej 31 w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 31.08.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 20 000 zł

Główny cel:
Modernizacja i zwiększenie funkcjonalności terenu przedszkola

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 18.04.2023 r. – 31.08.2023 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Bezpieczna droga do przedszkola".

Celem zadania było zagospodarowanie części wjazdowej do przedszkola. Wnioskodawcom zależało na wykorzystaniu nieużywanego terenu i utworzeniu dodatkowych miejsc parkingowych wraz z zazielenieniem obszaru. W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. Poza pracą społeczną Wnioskodawcy zadeklarowali też wkład w zadanie w postaci użyczenia własnego sprzętu (narzędzia, grabie, łopaty itp.). Prace rozpoczęto z początkiem maja br. od uprzątnięcia, oczyszczenia i przygotowania całego terenu pod wybrukowanie. W prace bardzo zaangażowali się mieszkańcy - rodzice i opiekunowie uczęszczających do przedszkola dzieci, a także personel placówki. Kolejnym etapem było już brukowanie wyznaczonego terenu. W międzyczasie w dniach od 26 do 28 czerwca br. kadra pedagogiczna przedszkola przeprowadziła warsztaty o tematyce przyrodniczej. Dzięki nim przedszkolaki uczestniczyły w praktycznych zajęciach z sadzenia roślin, w tym posiania łąki kwietnej. Po skończonych pracach zaangażowani mieszkańcy uprzątnęli cały teren. Ostatnim dniem prac był 31 sierpnia br. Roboczogodziny zostały zaliczone łącznie w wysokości 200 godzin.

Wkład Miasta Racibórz w realizację zadania polegał na opłaceniu całej usługi wykonania robót brukarskich (remont nawierzchni).

Dzięki wspólnej realizacji tego zadania udało się zwiększyć bezpieczeństwo w otoczeniu przedszkola. Dodatkowe miejsca parkingowe umożliwiły także zagospodarować teren zgodnie z potrzebami ekologicznymi, uczynić go bardziej zielonym i przyjaznym dla dzieci. 

6 zdjęć

Bezpieczna droga do przedszkola 2023

Bezpieczna droga do przedszkola 2023

6 zdjęć
do góry