• Język migowy
  • BIP

2023 - Wiata rowerowa na Srebrnej

Nazwa zadania:
"Wiata rowerowa na Srebrnej"

Miejsce realizacji:
Stadion piłkarski Unii Racibórz, ul. Srebrna 12
Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 30.11.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 30 500 zł

Główny cel:
montaż wiaty rowerowej oraz stojaków

Od czerwca do września Inicjator wykonywał prace związane z rozeznaniem rynku w zakresie zakupu wiaty, odbyła się analiza zebranych ofert i weryfikacja zaproponowanych cen oraz miały miejsce ustalenia dotyczące zakresu dostaw i ustalenia w zakresie zakupów materiałów. Prace, które wykonano w ramach zadania polegały również na wytyczeniu miejsca pod planowane posadowienie wiaty. W tym celu posiłkowano się opracowaną koncepcją zagospodarowania obiektu przy ulicy Srebrnej. W październiku przy wykorzystaniu koparki zdjęto nawierzchnię i przygotowano teren pod montaż obrzeży krawężnikowych i wykonania podbudowy pod nawierzchnię. W następnej kolejności na zaprawie betonowej osadzone zostały obrzeża betonowe. Wewnątrz wiaty, zgodnie z rysunkiem technicznym otrzymanym przez dostawcę wiaty posadowiono betonowe fundamenty. Do środka wsypano specjalny tłuczeń, który warstwami został zagęszczony. Następnie ułożono warstwę grysu. Po zagęszczeniu ułożono kostkę brukową i zasypano piaskiem. Kostka wcześniej została ręcznie przetransportowana przez osoby zaangażowane w realizację zadania. Tuż za wiatą ułożono betonowe donice, a następnie wypełniono je ziemią. W dniu 25.11.2023 r. w donicach oraz w pasie pomiędzy wiatą i donicami nasadzono rośliny i krzewy. Na samym końcu dokonano skręcenia wiaty. Po jej przetransportowaniu w docelowe miejsce, dnia 30.11.2023 r. dokonano przewiertów i specjalnymi śrubami przymocowano wiatę do betonowych fundamentów. Zamontowano także rowerowe stojaki ze stali nierdzewnej. Całość terenu została wyrównana i posprzątana.

W ramach realizowanego zadania Inicjator zadeklarował wkład w postaci pracy społecznej. Podjęta praca związana była z przygotowaniem miejsca, montażem wiaty , wyrównaniem terenu i nasadzeniem roślin. Inicjator pozyskał kostkę brukową, a dodatkowo zakupił kotwy do montażu, wiertło, beton, betonowe donice oraz pustaki fundamentowe.

Miasto Racibórz opłaciło fakturę za wynajem minikoparki i zagęszczarki, zakupiło wiatę rowerową, stojaki na rowery, obrzeża, kruszywo oraz drzewa i krzewy.

22 zdjęć

Wiata rowerowa na Srebrnej

Wiata rowerowa na Srebrnej

 

do góry