Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2015 - Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej

Nazwa zadania:
"Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej"

Miejsce realizacji:
ul. Czekoladowa

Okres realizacji:
21.09.2015 r. - 15.12.2015 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
23 000,00 zł

Główny cel:
Zapewnienie bezpiecznego miejsca do zabawy dla dzieci

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców ulicy Czekoladowej reprezentowanych przez p. Tomasza, w dniach 21.09.2015 r. - 15.12.2015 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Budowa placu zabaw na ul. Czekoladowej".

Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu działki nr 4222/93 stanowiacej własność Gminy Racibórz. W ramach zadania rozebrano istniejącą, nieużywaną już piaskownicę, przygotowano teren pod montaż nowych urzadzeń zabawowych oraz zamontowano plac zabaw. W celu zachowania czystości na nowopowstałym placu zabaw oraz bezpieczeństwa osób z niego korzystających, zamontowano kosz na śmieci oraz tablicę regulaminową.

Wkład mieszkańcow w realizację zadania stanowiło m. in. uprzątnięcie terenu w tym wywóz gruzu, udostępnienie koparko - ładowarki, zakup piasku wraz z transportem oraz prace pomocnicze. Miasto Racibórz  natomiast zakupiło i zamontowało urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie.

Dzięki powyższym pracom powstało nowe i bezpieczne miejsce do zabawy, gdzie czas mogą spędzać dzieci i młodzież w różnym wieku. Ogrodzony plac zabaw spełnia także funkcję społeczną poprzez zacieśnianie więzi społecznych i kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami.

 

15 zdjęć

Plac zabaw na ul. Czekoladowej

 

do góry