Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2015 - Zagospodarowanie działki gruntowej nr 187/16, (..)

2015 - Zagospodarowanie działek gruntowych nr 187/16, 149/16 obręb Bosacka

Nazwa zadania:
"Zagospodarowanie działek gruntowych nr 187/16, 149/16 obręb Bosacka"

Miejsce realizacji:
ul. Bosacka 43 - podwórze

Okres realizacji:
07.10.2015 r. - 10.12.2015 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
71 000,00 zł

Główny cel:
Odtworzenie funkcjonalności zdegradowanego terenu

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza zamieszkałych przy ul. Bosackiej 43, reprezentowanych przez p. Tadeusza, p. Anatola  i p. Zbiegniewa, w dniach 07.10.2015 r. - 10.12.2015 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Zagospodarowanie działek gruntowych nr 187/16, 149/16 obręb Bosacka".

Zakładane we wniosku cele i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja zadania polegała boweim na odtworzeniu funkcjonlaności zdegradowanego terenu.

Na działce nr 187/16 usunięto zniszczoną nawierzchnię betonową, popękane płyty drogowe oraz chodnik, stanowiące dojazd do budynku posadowionego przy ul. Bosackiej pod nr 43. Część działki utwardzono poprzez wyrównanie, utwardzenie podłoża i ulożenie kostki brukowej oraz płyt ażurowych. Ta część zadania stanowiła wkład Miasta Racibórz w realizację projektu.

Druga część zadania, która dotyczyła dzialki nr 149/16, polegała na odnowieniu okolic piaskownicy, poprzez rozebranie nawierzchni chodnikowej, nasadzenie roślinności, roboty brukarskie oraz montaż ławek. Tą częścią prac zajęli się mieszkańcy i pozyskani przez nich sponsorzy.

Dzięki wspólnej realizacji zadania teren zyskał nowy, esteytyczny wygląd, zaś mieszkańcy miejsce spotkań, które umożliwi rozwój ich lokalnej społeczności.

11 zdjęć

Zagospodarowanie działki gruntowej nr 187/16 obręb Bosacka

 

do góry