Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2022 - Bliżej natury - letnia szkoła dla dzieci i (..)

2022 - Bliżej natury – letnia szkoła dla dzieci i młodzieży

Nazwa zadania:
"Bliżej natury – letnia szkoła dla dzieci i młodzieży"

Miejsce realizacji:
Teren Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu przy ul. Cecylii 30

Okres realizacji:
11.04.2022 r.– 23.01.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 19 000 zł

Główny cel:
Wzbogacenie bazy szkoły poprzez zakup stolików i ławek do nauki na dworze

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 11.04.2022 r.– 23.01.2023 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Bliżej natury – letnia szkoła dla dzieci i młodzieży".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac została przeprowadzona akcja informacyjna oraz przygotowano teren pod inwestycję oraz ułożona kostkę brukową. Ostatnimi pracami było nasadzenie krzewów/drzew na terenie szkoły przez rodziców. Roboczogodziny zostały zaliczone łącznie w wysokości 190 godzin. Ponadto, Wnioskodawcy udało się pozyskać w ramach darowizny następujące rośliny: wrzosiec, nawłoć pospolita, malina pospolita, budleja, hizop lekarski, lebioda pospolita/oregano, sadzonki tulipanów, szafirków i krokusów. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup kostki brukowej, materiałów budowlanych oraz ławki.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do uatrakcyjnienia terenu placówki oraz wzbogaciła szkołę o nowe nasadzenia.

8 zdjęć

Inicjatywa lokalna "Bliżej natury - letnia szkoła dla dzieci i młodzieży"

do góry