Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2017 - Modernizacja boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice

2017 - Modernizacja boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice

Nazwa zadania:
"Modernizacja boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice"

Miejsce realizacji:
Boisko sportowe Ludowego Klubu Sportowego LKS 07 Markowice, ul. Bolesława Chrobrego w Raciborzu - Markowicach

Okres realizacji:
10.04.2017 r. - 03.04.2018 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
49 000,00 zł

Główny cel:
Modernizacja obiektu sportowego, przystosowanie do organizowania bezpiecznych widowisk sportowych i rekreacyjno-sportowych oraz zapewnienie podstawowych standardów socjalnych użytkownikom obiektu

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza reprezentowanych przez Ludowy Klub Sportowy LKS 07 Markowice w dniach 10.04.2017r. - 03.04.2018r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Modernizacja boiska piłkarskiego LKS 07 Markowice (ogrodzenie).

Wkład wnioskodawców w realizację zadania stanowił wkład pracy społecznej. Członkowie LKSu w ramach zadania  przeprowadzili czynności geodezyjne związane z naniesieniem i aktualizacją granic działki, przygotowano terenu pod montaż słupków ogrodzeniowych oraz piłkochwytu, dokonano montażu ogrodzenia, połkochwytu, furtek oraz bramy wjazdowej. Miasto Racibórz w ramach niniejszego zadania zakupiło ogrodzenie oraz piłkochwyt.

9 zdjęć

Modernizacja Boiska LKS Markowice (ogrodzenie)

do góry