• Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2015 - Zagospodarowanie terenu działki nr 207/26, 205/27 (..)

2015 - Zagospodarowanie terenu działki nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 - ul. Bosacka 7

Nazwa zadania:
"Zagospodarowanie terenu działki nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 - ul. Bosacka 7"

Miejsce realizacji:
ul. Bosacka 7

Okres realizacji:
16.11.2015 r. - 18.12.2015 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
68 000,00 zł

Główny cel:
Odtworzenie funkcjonalności zdegradowanego terenu, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza zamieszkałych przy ul. Bosackiej 7, reprezentowanych przez Pana Andrzeja, w dniach 16.11.2015 r. - 18.12.2015 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 w ramach inicjatywy lokalnej".

Wkład w realizację zadania po stronie wnioskodawcy stanowiło rozebranie istniejących powierzchni z płyt chodnikowych i drogowych, w tym obrzeży wraz z wywozem, wykonanie koryta w gruncie i wykonanie podbudowy,  zakup kruszywa oraz podsypki cementowo - piaskowej do wykonania podbudowy i rozbiórka zdewastowanych schodów. Miasto Racibórz sfinansowało natomiast pozostały materiał (np. kostkę brukową) i zleciło wykonanie pozostałych prac. Ponadto w ramach zadania posadowiono2 lampy solarne i kosz na śmieci oraz uporządkowano sąsiadujacą z zagospodarowanym terenem skarpę wraz z nasadzeniem roślinności.

Dzięki powyższym pracom teren zyskał nowy, estetyczny wygląd.

 

10 zdjęć

Zagospodarowanie działki przy ul. Bosackiej 7

do góry