Racibórz pomaga Ukrainie. Dołącz do akcji!
Strona główna Dla Mieszkańców Inicjatywa lokalna Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej 2015 - Zagospodarowanie terenu działki nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 - ul. Bosacka 7

Zagospodarowanie terenu działki nr 207/26, 205/27 oraz 203/27

Nazwa zadania:
"Zagospodarowanie terenu działki nr 207/26, 205/27 oraz 203/27"

Miejsce realizacji:
ul. Bosacka 7

Okres realizacji:
16.11.2015r. - 18.12.2015r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
68 000,00zł

Główny cel:
Odtworzenie funkcjonalności zdegradowanego terenu, wspomaganie rozwoju wspolnot i społeczności lokalnych

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza zamieszkałych przy ul. Bosackiej 7, reprezentowanych przez Pana Andrzeja, w dniach 16.11.2015 r. - 18.12.2015 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu działek nr 207/26, 205/27 oraz 203/27 w ramach inicjatywy lokalnej".

Wkład w realizację zadania po stronie wnioskodawcy stanowiło rozebranie istniejących powierzchni z płyt chodnikowych i drogowych, w tym obrzeży wraz z wywozem, wykonanie koryta w gruncie i wykonanie podbudowy,  zakup kruszywa oraz podsypki cementowo - piaskowej do wykonania podbudowy i rozbiórka zdewastowanych schodów. Miasto Racibórz sfinansowało natomiast pozostały materiał (np. kostkę brukową) i zleciło wykonanie pozostałych prac. Ponadto w ramach zadania posadowiono2 lampy solarne i kosz na śmieci oraz uporządkowano sąsiadujacą z zagospodarowanym terenem skarpę wraz z nasadzeniem roślinności.

Dzięki powyższym pracom teren zyskał nowy,  estetyczny wygląd.

 

Zagospodarowanie działki przy ul. Bosackiej 7

10 czerwiec 2016 10 zdjęć

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H