Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2019 - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska (..)

2019 - Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice

Nazwa zadania:
"Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice"

Miejsce realizacji:
  Boisko LKS 07 Markowice, przy "Łężczoku", ul. Bolesława Chrobrego

Okres realizacji:
20.03.2019 r. - 01.10.2019 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
15 000 zł

Główny cel:
  Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem LKS 07 Markowice, w dniach 20.03.2019 r. - 01.10.2019 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac wybrano i wywieziono ziemię, nawieziono podkład oraz piasek, a także wykonano utwardzenie i wibrowanie terenu. Ponadto Wnioskodawcy uporządkowali teren po zakończeniu prac. Ostatecznie Wnioskodawcy wnieśli wkład w wysokości 7460,00 zł co stanowi ponad 50% wartości zadania. Miasto Racibórz zapłaciło za betonowanie krawężników oraz zakup i ułożenie kostki brukowej. 

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wspierania oraz upowszechnienia kultury fizycznej wśród osób w każdym wieku. Niezależnie od pogody, kibice będą mogli wspierać drużynę w rozgrywkach sportowych.

5 zdjęć

Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod siedziska dla kibiców na boisku LKS 07 Markowice

5 zdjęć
do góry