Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2018 - Warsztaty finansowe

Nazwa zadania:
"Warsztaty finansowe"

Miejsce realizacji:
Kościół Zielonoświątkowy "Nasz Kościół" ul. Cecylii 7.

Okres realizacji:
19.03.2018 r. – 28.11.2018 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
9 000 zł

Główny cel:
Wyrównanie szans społecznych poprzez poznanie podstawowych zasad, nabycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania finansami.

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza w dniach 19.03.2018r. – 28.11.2018r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Warsztaty finansowe".

W ramach zadania na terenie Kościoła Zielonoświątkowego "Nasz Kościół" odbyły się warsztaty z edukacji finansowej, w której wzięli udział zainteresowani mieszkańcy Miasta, w tym młodzież w wieku szkolnym, osoby wieku średniego, renciści oraz emeryci. Zajęcia składały się  z części teoretycznej oraz praktycznej. Dotyczyły takich tematów jak: oszczędzanie, długi, zarabianie oraz budżet domowy. Podczas spotkań wyświetlono film, dzięki którym uczestnicy mogli poznać jedną z metod wyjścia z długów, wyświetlano krótkie filmiki na temat tego, w jaki sposób powinno się oszczędzać, jak prowadzić budżet, jaki wybrać rodzaj i formę spisywania wydatków. Uczestnicy mogli praktycznie zapoznać się z tzw.: gotówkowym rejestrem wydatków”. Podczas trwania warsztatów odbyły się przerwy kawowe, w czasie których rozmawiano na nurtujące słuchaczy tematy z dziedziny finansów. Na zakończenie każdy otrzymał nagrodę w postaci książki o tematyce  finansowej :Twoje pieniądze się liczą”.

W ramach przeprowadzonego zadania inicjator świadczył pracę społeczną poprzez opracowanie programu warsztatów oraz przygotowanie materiałów i narzędzi do ich prowadzenia. Prowadził dokumentację fotograficzną oraz przygotował filmik reklamowy. Ponadto zapewnił odpowiednią obsługę oraz przygotował salę i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.

Miasto Racibórz w ramach niniejszego zadania opłaciło pomoc dydaktyczną, zapewniło nagrody w postaci książki o tematyce finansowej, opłaciło materiały promocyjne w postaci
roll-upa, zaproszeń oraz plakatów, pokryło koszty związane z poczęstunkiem dla osób uczestniczących w niniejszym przedsięwzięciu.

13 zdjęć

Warsztaty finansowe

do góry