Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2014 - Plac zabaw dla dzieci

Nazwa zadania:
"Plac zabaw dla dzieci"

Miejsce realizacji:
ul. Skłodowskiej - Curie w Raciborzu, działka ew. nr 2203/63

Okres realizacji:
30.05.2014 r. - 15.09.2014 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
73 000,00 zł

Główny cel:
Zapewnienie miejsca zabaw dla dzieci, stworzenie miejsca integracji mieszkańców i spotkań młodzieży

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza reprezentowanych przez p. Justynę i p. Anetę, w dniach 30.05.2014 r. - 15.09.2014 r., miała miejscie realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Plac zabaw dla dzieci".

Przedsiębiorcze mieszkanki Raciborza zainicjowały budowę nowego placu zabaw dla dzieci w ramach inicjatywy lokalnej. Realizację projektu poparły aż 142 osoby, aktywny udział w realizacji wzięło natomiast 28 osób dorosłych i 9 dzieci, które chętnie pomagały rodzicom w lżejszych pracach. Po pokonaniu trudności w postaci uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew, opinii ornitologicznej czy kwestii finansowych, prace nabrały rozpędu.

Wkład w realizację zadania po stronie wnioskodawcy stanowilo dostarczenie mapy zasadniczej i kosztorysu inwestycyjnego, wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, przygotowanie terenu pod chodnik, dostaczenie materiałów ogrodzeniowych i wykonanie ich montażu a także zakup huśtawki sprężynowej. Łącznie wkład pracy społecznej wyniósł 706 roboczogodzin. Po stronie Miasta Racibórz pozostał zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw sprawnościowy z drabinką, ścianka z siatką do wspinaczki, zjeżdżalnia, 2 huśtawki sprężynowe, ławeczka i huśtawki klasyczne) i tablicy pamiątkowej, zapewnienie obsługi geodezyjnej i nadzoru ornitologicznego oraz sporządzenie kosztorysu powykonawczego.

Na zakończenie prac zorganizowano uroczyste otwarcie placu zabaw, podczas którego dzieci częstowano cukierkami, szampanem bezalkoholowym oraz rozdawano balony. Prezydent Miasta Racibórz wręczył podziękowania wszystkim dorosłym zaangażowanym w realizację zadania, zaś dzieci otrzymały drobne upominki.

Radość okolicznych mieszkańców, zwłaszcze dzieci, wynagrodziła trud włożony w realizację projektu.

10 zdjęć

Plac zabaw dla dzieci (ul. Pomnikowa)

do góry