Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2016 - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

2016 - Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

Nazwa zadania:
"Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej"

Miejsce realizacji:
Boisko sportowe Ludowego Klubu Sportowego Brzezie, ul. Brzeska 54a

Okres realizacji:
29.04.2016 r. - 28.11.2016 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys.zł:
84 000,00 zł

Główny cel:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wykonanie oświetlenia boiska

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców działających w Ludowym Klubie Sportowym Brzezie , w dniach 29.04.2016 r. - 28.11.2016 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej".

Mieszkańcy Raciborza, a konkretniej mieszkańcy pasjonujący się piłką nożną: piłkarze, działacze i kibice Ludowego Klubu Sportowego Brzezie zaangażowali się w realizację zadania. W ramach prac społecznych inicjatorzy wykopali, a na koniec prac zasypali rowy, w których ułożone zostało okablowanie oświetlenia, zamontowali uziom, osadzili maszty i słupy oświetleniowe oraz wykonali prace porządkowe po realizacji zadania. Firma prywatna użyczyła nieodpłatnie, na poczet wkładu wnioskodawców, zagęszczarkę gruntu i podnośnik.

Nad całością prac czuwał właściciel firmy, która z ramienia Miasta Racibórz wykonała dokumentację projektową, przeprowadziła budowę oświetlenia oraz dostarczyła oprawy i kompletne słupy oswietleniowe. Miasto Racibórz zapewniło takze nadzór inwestorski. Po zakończeniu części inwestycyjnej zadania, wnioskodawcy zorganizowali festyn sportowy.

Realizacja zadania z pewnością przyczyniła się do upowszechnienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Raciborza. Oświetlenie boiska posłuży nie tylko obecnym i przyszłym piłkarzom Ludowego Klubu Sportowego Brzezie, ale także wszystkim mieszkańcom dzielnicy, którzy będą brali udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie boiska.

8 zdjęć

Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej

 

 

do góry