Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2017 - Edukacja finansowa dzieci

Nazwa zadania:
"Edukacja finansowa dzieci"

Miejsce realizacji:
Szkoły Podstawowe na Terenie Miasta Racibórz

Okres realizacji:
27.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
18 000,00 zł

Główny cel:
Wdrażanie dzieci do rozsądnego gospodarowania finansami, aby w przyszłości nie miały problemów z ich zarządzaniem

Na podstawie wniosku złożonego przez przez mieszkańców Raciborza w partnerstwie ze „Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji i Autokreacji” w dniach 27.03.2017r. – 31.12.2017 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Edukacja finansowa dzieci"

W ramach zadania na terenie Szkół podstawowych w Raciborzu odbyły się pozalekcyjne warsztaty z edukacji finansowej. Zajęcia składały się  z części teoretycznej oraz praktycznej. Dzieci w ciekawy sposób , poprzez dyskusję, burzę mózgów, ćwiczeń, wspólną zabawę oraz specjalnie przygotowane filmiki dowiedziały się m.in. do czego służą pieniądze,  skąd się wzięły , na czym polega oszczędzanie , co to jest budżet domowy oraz jakie istnieją rodzaje i sposoby płatności.

Wkładem wnioskodawców w realizacje zadania stanowiła koordynacja zdania, monitorowanie, ewaluacja oraz prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej. Ponadto w zadaniu wzięli udział wolontariusze Stowarzyszenia.

Uczestnictwo w niniejszym wydarzeniu niewątpliwie przyczyniło się do zdobycia przez dzieci niezbędnej i podstawowej wiedzy z zakresu edukacji finansowej.

19 zdjęć

Edukacja finansowa dzieci

do góry