Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2019 - Programowanie - moja przyszłość

Nazwa zadania:
"Programowanie - moja przyszłość"

Miejsce realizacji:
  Szkoła podstawowa nr 18 w Raciborzu przy ul. Ocickiej 52

Okres realizacji:
27.03.2019 r. - 13.01.2020 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
14 000 zł

Główny cel:
  Edukacja i rozwój dzieci w zakresie programowania i robotyki

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza - rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 18, przy współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Pomocna Dłoń", w dniach 27.03.2019 r. - 13.01.2020 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Programowanie - moja przyszłość".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac przygotowano i rozdano foldery, plakaty i ulotki z informacją o zajęciach, przeprowadzono spotkanie infomracyjne z rodzicami chętnych uczniów, a co najważniejsze w maju i czerwcu oraz od września do grudnia przeprowadzono w ramach wolontariatu zajęcia z dziećmi z legorobotyki. Ponadto Wnioskodawcy zakupili artykuły biurowe i drobne nagrody dla dzieci.  Ostatecznie Wnioskodawcy wnieśli wkład w wysokości 3 640,00 zł zł co stanowi 26,68% wartości zadania. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup klocków LEGO wraz z osprzetem do legorobotyki. 

Inicjatywa lokalna była dobrą okazją do integracji uczniów szkoły. Przedstawione we wniosku cele dotyczące zadania zostały w pełni zrealizowane. Zadanie stanowiło realizację inicjatywy lokalnej rodziców, nauczycieli i wolontariuszy. O wykonaniu zadania świadczyć może duże zainteresowanie uczniów, wolontariuszy i informatyka, zaangażowanych w prowadzenie zajęć z wykorzystaniem klocków LEGO Mindstorms. Nauka programowania przyczyniła się  do rozwoju sprawności manualnej i intelektualnej oraz umiejętności pracy w zespole wśród dzieci. Całość prac toczyła się zgodnie z teorią czterech kroków: rozpocznij, zbuduj, zaprogramuj, zastosuj. Podczas zajęć uczniowie rozwinęli w sobie umiejętność logicznego myślenia, programowania i wyobraźni przestrzennej w oparciu o budowane z klocków roboty-maszyny. Inicjowane w ramach inicjatywy lokalnej zajęcia stały się wstępem do rozwoju i dalszego kształcenia przyszłych inżynierów. Klocki są również bardzo przydatne przy nauce matematyki. Dodatkowo LEGO wprowadziło do szkoły nową jakość nauczania, która umiejętnie połączyła tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.

6 zdjęć

Programowanie - moja przyszłość

6 zdjęć
do góry