Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2021 - Siłownia zewnętrzna "Wesoła Dolina"

Nazwa zadania:
"Siłownia zewnętrzna Wesoła Dolina"

Miejsce realizacji:
Działka nr 314 w Raciborzu – Sudole pomiędzy ulicami Czynu Społecznego a Wojnowicką

Okres realizacji:
31.03.2021 r. - 20.12.2021 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 37 000 zł

Główny cel:
 Stworzenie miejsca do integracji i aktywnego wypoczynku

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 31.03.2021 r. - 20.12.2021 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Siłownia zenętrzna "Wesoła Dolina".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac wykonano prace ziemne tj. przygotowano teren pod montaż siłowni oraz nawieziono i utwrdzono frez asfaltowy zagęszczarką. Ponadto wnioskodawcy ułożyli agrotkaninę, ktorą uzyskali w ramach darowizny oraz maty przyostowe. Prace zakończono nasadzeniami roślin oraz uporządkowaniem terenu. Łącznie na realizację zadania poświęcili 209 godzin. Miasto Racibórz zapłaciło za wykonanie projektu zagospodarowania terenu siłowani, dostawę wraz z fundamentowaniem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz za zakup mat przyrostowych.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do stworzenia miejsca integracji mieszkańców. Miejsce to dodatkowo zachęca do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

4 zdjęcia

Siłownia zewnętrzna "Wesoła Dolina"

4 zdjęcia
do góry