Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP
Strona główna/Dla Mieszkańców/Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej/2022 - Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w (..)

2022 - Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu

 Nazwa zadania:
"Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu"

Miejsce realizacji:
Zespół Żłobków w Raciborzu przy ul. Słonecznej 9

Okres realizacji:
8.04.2022 r.– 28.10.2022 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 17 000 zł

Główny cel:
Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 08.04.2022 r.– 28.10.2022 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac przygotowano teren pod realizację zadania. Jeden z mieszkańców pełnił rolę skarbnika inwestycji po stronie mieszkańców oraz współpracował z rodzicami. Inny mieszkaniec kontaktował się z tartakiem oraz zakupił drzewa. W ramach prac koordynowano dostawy, nadzorowano montaż i prawidłowy przebieg zadań, również pomagano w realizacji zadania. Kolejnymi pracami był przewóz niezbędnych rzeczy oraz prowadzenie konsultacji z rodzicami. Następnie zamontowano ścianki funkcyjne i piaskownicę, wysiano łąkę kwietną, nasadzono drzewa. Łącznie na realizację zadania poświęcono 156 godzin. Ponadto, Wnioskodawca zakupili z własnych środków drzewa, łąkę kwitną oraz pokrowiec do piaskownicy. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup domku ze zjeżdżalni, karuzeli, piaskownicy, ścianek funkcyjnych oraz za montaż i transport

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu.

5 zdjęć

Inicjatywa lokalna "Doposażenie placu zabaw przy Zespole Żłobków w Raciborzu"

5 zdjęć
do góry