Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2022 - Wymiana bramy głównej garażu

Nazwa zadania:
"Wymiana bramy głównej garażu"

Miejsce realizacji:
Budynek LKS-u Studzienna, ul. Urbana 5a

Okres realizacji:
18.05.2022 r. – 05.09.2022 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 20 000 zł

Główny cel:
Zwiększenie funkcjonalności budynku

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem LKS Studzienna, w dniach 18.05.2022 r. – 05.09.2022 r. miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Wymiana bramy głównej garażu".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. W ramach prac zdemontowano starą bramę oraz przygotowano otwór na nową, wykonano również metalową ramę do zainstalowania bramy segmentowej. Kolejnym etapem był montaż bramy oraz prace elektryczne, a następnie prace murarskie oraz malarskie. Ostatnim etapem było wykonanie donic na kwiaty oraz ich nasadzenie roślinami miododajnymi i rodzimymi, posadzono też drzewa i posiano trawę. Łącznie na realizację zadania poświęcono 216 godziny. Miasto Racibórz zapłaciło za zakup bramy segmentowej wraz z jej napędem.

Realizacja powyższego zadania publicznego przyczyniła się do zwiększenia funkcjonalności budynku LKS-u Studzienna.

4 zdjęcia

Inicjatywa lokalna "Wymiana bramy głównej garażu"

Wymiana bramy głównej garażu - 2022

4 zdjęcia
do góry