Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2023 - Letnie koncerty wśród zieleni

Nazwa zadania:
"Letnie koncerty wśród zieleni"

Miejsce realizacji:
 Arboretum Bramy Morawskiej przy ul. Markowickiej 17 w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 31.08.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
 18 000 zł

Główny cel:
Weekendowa i wakacyjna turystyka aktywna w Raciborzu

Na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańców Raciborza za pośrednictwem osoby fizycznej, w dniach 18.04.2023 r. – 31.08.2023 r., miała miejsce realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą "Letnie koncerty wśród zieleni".

W imieniu Wnioskodawcy prace wykonywały osoby fizyczne – wkład pracy społecznej rozliczono kartą pracy przedłożoną razem ze sprawozdaniem z realizacji zadania. Poza pracą społeczną Wnioskodawcy zadeklarowali też wkład rzeczowy w zadanie w postaci przekazania sadzonek bylin ogrodowych, ziół, drzew i krzewów, które posadzono na terenie Arboretum. W ramach zadania publicznego w dniach 21 maja, 23 lipca oraz 15 sierpnia br. zorganizowano trzy koncerty w znajdującym się na terenie Arboretum Zaczarowanym Ogrodzie. Mieszkańcy, w ramach wykonywanej pracy społecznej, bardzo zaangażowali się w realizację zadania uczestnicząc w szeroko zakrojonych przygotowaniach przed każdym z koncertów (m.in. za każdym razem zadbali o miejsca siedząca, uprzątnęli oraz przygotowali platformę, punkt widokowy oraz ławki). W wydarzeniu pomagało także grono wolontariuszy, a ich praca widoczna była podczas koncertów - wskazywali miejsca siedzące, zapraszali na koncert oraz udzielali informacji o wydarzeniu i o wykonawcach. Drugi etap w realizacji tego zadania stanowiło wykonanie nowych nasadzeń na terenie Arboretum, a dużą część roślinności udało się zgromadzić dzięki sponsorom. Nasadzenia przeprowadzono na przełomie maja i czerwca tego roku, a w prace ogrodnicze włączyło się wiele osób. Roboczogodziny zostały zaliczone łącznie w wysokości 102 godzin.

Wkład Miasta Racibórz w realizację zadania polegał na pokryciu kosztów związanych z wynagrodzeniem wykonawców koncertów oraz wynagrodzeniem dla firmy nagłaśniającej.

Przedsięwzięcie cieszyło się dużą popularnością, gdyż w każdym z koncertów uczestniczyło około 250 osób. Mieszkańcy obok walorów przyrodniczych Arboretum Bramy Morawskiej mogli także napawać się pięknem muzyki klasycznej i przy okazji zaznać odpoczynku w otoczeniu natury.

 

11 zdjęć

Letnie koncerty wśród zieleni 2023

Letnie koncerty wśród zieleni 2023

do góry