Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2023 - XVI RC AirShow w Raciborzu

Nazwa zadania:
"XVI RC AirShow w Raciborzu"

Miejsce realizacji:
Tereny zielone wzdłuż wału przeciwpowodziowego kanału Ulga przy ul. Drzewieckiego w Raciborzu w dzielnicy Obora

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 30.09.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
11 000 zł

Główny cel:
Organizacja pikniku modelarskiego

Celem zadania była organizacja pikniku modelarskiego pn. „XVI RC AirShow w Raciborzu” w dniach 9 – 10 września 2023 r.

Inicjatorzy bardzo profesjonalnie zajęli się organizacją wydarzenia. W ramach realizowanego zadania zaangażowani mieszkańcy zadeklarowali wkład
w postaci wykonywania prac społecznych. W związku z tym podjęli się wszystkich niezbędnych czynności, aby zorganizować tytułowe wydarzenie – zajęli
się promocją imprezy, pozyskaniem sponsorów, przywiezieniem i rozłożeniem potrzebnego sprzętu, skoszeniem trawy, oznakowaniem terenu, obsługą cateringu, ustawieniem toalet oraz uprzątnięciem całego terenu po imprezie.

Dla uczestników wydarzenia przygotowano wiele atrakcji, np. loty modeli szybowców, wyścigi dronów, pokazy paralotniarzy, pokazy lotów wieczornych
i nocnych z muzyką oraz efektami pirotechnicznymi. Impreza miała charakter sportowo – rekreacyjny gromadząc licznie mieszkańców Raciborza i okolic.

Największą atrakcją pikniku była inscenizacja bitwy powietrznej połączona z wybuchami na ziemi i w powietrzu. Piknik stał się również świetną okazją do spotkania się środowiska modelarskiego.

 

9 zdjęć

XVI RC AirShow w Raciborzu

Inicjatywa lokalna XVI RC AirShow w Raciborzu

 

do góry