Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2023 - Zakątek pod chmurką

Nazwa zadania:
"Zakątek pod chmurką"

Miejsce realizacji:
Teren Przedszkola Nr 15 im. Jana Brzechwy przy ul. Kowalskiej 1 w Raciborzu

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 30.09.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
15 000 zł

Główny cel:
Uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 15 im. Jana Brzechwy w Raciborzu

W ramach tytułowego zadania zaplanowane zostało uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 15 im. Jana Brzechwy w Raciborzu poprzez zasadzenie różnorodnej roślinności oraz zakup sprzętu w postaci altany ogrodowej ze stołami i miejscem do siedzenia.

Mieszkańcy przystąpili do realizacji zadania w połowie czerwca 2023 r. podejmując pierwsze prace porządkowe, umożliwiające posadowienie altany ogrodowej. We wrześniu rozpoczęto sadzić rośliny, a z końcem miesiąca zamontowano stoły z ławami i umieszczono je pod gotowym zadaszeniem altany. Prace zakończono wraz z ogrodzeniem terenu łąki kwietnej.

Warto podkreślić, że zaangażowani mieszkańcy dodatkowo (poza wykazanym wkładem) zakupili i zamontowali w sąsiedztwie łąki kwietnej domek dla owadów. Obok altany zainstalowali również zbiornik na deszczówkę wraz z rynnami. Inicjatywa zaangażowała wiele osób, w tym rodziców oraz pracowników przedszkola.

Dzięki staraniom udało się stworzyć zakątek, z którego będzie można korzystać przez cały rok. Miejsce to ma także wartość edukacyjną, gdyż dzięki wielu działaniom proekologicznym, które były wpisane w tą inicjatywę, przedszkolaki będą mogły całorocznie obserwować zmieniające się rośliny czy też zobaczyć mechanizm działania retencji.

11 zdjęć

Zakatek pod chmurka 2023

Inicjatywa lokalna "zakatek pod chmurka"

 

do góry