Projekty i inwestycje unijne
  • Język migowy
  • BIP

2023 - Gry podwórkowe

Nazwa zadania:
"Gry podwórkowe"

Miejsce realizacji:
Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Raciborzu przy ul. Cecylii 30

Okres realizacji:
18.04.2023 r. – 30.10.2023 r.

Wartość zadania w zaokrągleniu do tys. zł:
16 000 zł

Główny cel:
zakup gier podwórkowych z prefabrykowanej masy termoplastycznej

Przed podpisaniem umowy Inicjator odbył kampanię informacyjną wśród rodziców i dzieci, odbyły się spotkania i konsultacje podczas których sporządzony został wniosek w ramach inicjatywy lokalnej. Umowa została podpisana w dniu 18.04.2023 r. i od tego czasu trwały akcje promocyjne, informujące o realizowanym zadaniu publicznym. W sierpniu rozpoczęło się przygotowanie terenu pod inwestycję (usuwanie chwastów, wyrównanie terenu).
Pod koniec sierpnia Miasto Racibórz zakupiło gry podwórkowe i odbył się ich montaż. We wrześniu i październiku ponownie trwały prace związane z uporządkowaniem terenu oraz nasadzaniem roślin.

Inicjator, w ramach niniejszego zadania otrzymał w formie darowizny rośliny (malina pospolita, budleja, sadzonki tulipanów, szafirków, krokusów, wrzosiec, lawenda) oraz dokonał zakupu lawendy i budlei. Zadeklarował również wkład w postaci pracy społecznej. Podjęta praca społeczna związana była
z przygotowaniem podłoża, oczyszczeniem, zagruntowaniem terenu pod inwestycję oraz przygotowaniem terenu zielonego pod nasadzenia krzewów
i roślin. Inicjator odnowił również ławki wokół boiska.

14 zdjęć

Gry podworkowe

Gry podworkowe

 

 

 

do góry